Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Въздух и вятър. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят - 9 страници + илюстрации

Образователно направление: Околен свят

Тема: Въздух и вятър

Възрастова група: предучилищна група 

Ядро: Светът на природата и нейното опазване

Проблем за обсъждане: Въздух и вятър – от къде идват и по-какво се различават

Цел: Запознаване с вятъра и с въздуха в природата – вятър – ураган, торнадо.

Цел на обсъждането: Развитие на логическото мислене на децата и осъзнаване на някои причинно следствени връзки. 

Задачи:

  1. Усъвършенстване на представи за живата и неживата природа.
  2. Разбиране на причинно-следствени връзка чрез елементарни опити и експериментиране-откриване свойствата на въздуха и значението му за съществуването на животните, растенията и човека.

         Образователни: Запознаване с най-характерните особености на въздуха и вятъра. Изясняване на представата за въздух и вятър и неговите разновидности – вятър и ураган, който се среща в природата. Затвърждаване на представите за въздух и осмисляне на значението му за живота.

         Възпитателни: любов към природата; знания за опазване чистотата на въздуха в природата.

Степен на педагогическо взаимодействие:

  • възприемане: запознаване с движението на въздушните маси в природата.
  • изпробване: беседа за създаване на представа какво е въздуха чрез онагледяване.
  • Изразяване: изображение на елементи от неживата природа, в който има въздух.

 

ХОД НА СИТУАЦИЯТА:.......................