Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: В парка. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 9 страници + илюстрации

Тема: В парка

Образователни ядра: Светът на природата и неговото опазване.

Цели:

 • Осмисляне на взаимовръзката между човека и природата;
 • Демонстриране на инициативност за опазване на природата и нейните богатства;
 • Възпитаване на субективно хуманно отношение към обкръжаващия природен свят и устойчива готовност за опазване и съхраняване на природата и нейните богатства.

Задачи:

 • Да затвърдят правилата и нормите на поведение в парка, в гората и на улицата;
 • Да ценят и опазват прородата чиста;
 • Оценяване ролята на човека и дейността му като основен фактор за чиста природна среда;
 • Възпитание в опазване на чиста природа и контролирано поведение сред природата.
 • Откриване първи и последен звук в дума, брой звукове и определяне на брой срички в думата;
 • Ориентиране в пространство- лсбиринт;
 • Усъвършенстване умения за изработване на изделие от цветна хартия чрез лепене;
 • Да се приложат печатни техники чрез използване на плодове/ ябълки/;
 • Да се изградят умения за създаване на тематична фигурална композиция.

Методи: Разговор- беседа, демонстрация, наблюдение.

Средства: Табло, нагледни средства/ картини/, плат/ хасе/, бели листове, флумастери, пастели, акварелни бои, четки, цветен картон, плодове/ ябълки/,изработен макет на парк.

Очаквани резултати:

 • Децата да контролират поведението си за нормите и правилата на улицата, в парка и гората;
 • Да осъзнаят, че природата е ценност, която трябва да се пази и цени;
 • Да контролират своето поведение в природата;

 

Ход на ситуацията:................