Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Гост от юг. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 2 възрастова група - 6 страници 

Програмна система: „Златно ключе“, 55 страница

Образователно направление: Околен свят

Тема: Гост от юг

Ядро:

 • Културни и национални ценности (КНЦ)
 • Светът на природата и неговото опазване (СПНО)

Образователни цели и задачи:

 • Ориентиране в животинския свят, типичен за условията на средата, в която живее.
 • Овладяване на стратегии за осмисляне и съхраняване на „живото” в природата.
 • Осъзнаване на връзки и зависимости- промяна на живота в близката среда през сезоните.

Очаквани резултати:

 • Има динамични и конкретни представи за външни особености-части на тяло, форма, покритие и поведенески представи за птиците.
 • Наблюдава в сравнителен план поведенчески реакции на птици в близката среда;сравнява видими признаци на животни; формулира въпроси и предложения.
 • Изразява положително емоционално-оценъчно отношение към природни обекти.

Образователно направление:

 • Описва диви животни и птици.
 • Познава основни жизнени потребности на животните.
 • Познава типични признаци на времето в природата.
 • Проявява положително отношение към природата.

 

Ход на занятието:...............