Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Движението на въздуха. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят  - 7 страници 

Педагогическа ситуация за детско експериментиране - разработена от детски учител. Предложени са и опити. 

Образователно направление: „Околен свят“

Тема: Движението на въздуха

Образователно ядро: „Светът на природата и неговото опазване“

Образователни цели:

  • придобиване на конкретни представи за неживата природа – движението на въздуха;
  • експериментиране със свойствата на въздуха;
  • прояви за опазване и съхраняване на природата;

Задачи:

1.Развиване на динамичните представи за метеорологични явления.

2.Експериментиране със свойствата на вятъра.

3.Запознаване с правилата за безопасност при природни бедствия.

Очаквани резултати:

  • Има представа за вятъра и правилата за предпазване от опасност по време на буря.
  • Оценява движението на въздуха и полезността му за природата.
  • Извършва елементарни опити с въздух.

Педагогическа технология:

Форма-игрово-познавателна задължително регламентирана ситуация.

Методи: наблюдение, беседа

Средства: презентация, съд с вода, картонена лодка, вентилатор, свещ, чаша.

 

Ход на ситуацията:................