Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Диви животни. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 7 страници

Тема: „Диви животни“

Ядро: Светът на природата и неговото опазване

 

Цел: Осъзнаване на връзки и зависимости между обекти от растителен и животински свят. Децата от 3-та група да овладеят елементарни представи за дивите животните- средата им на обитаване.

 

Задачи:

 • Изграждане на конкретни представи на средата на обитание на диви животни;
 • Ориентиране в животинския свят и обогатяване на знанията за дивите животни;
 • Овладяване на стратегии за осмисляне на ценността на „живото” в природата и ролята на човека като фактор за устойчиво развитие;
 • Изграждане на умения за откриване на съществените признаци;
 • Пресъздаване и моделиране на животни и включване в игрова дейност;
 • Подобряване на паметта, развитие на речта, обогатяване на речника;
 • Изграждане на положително отношение към природната среда и полагане грижи за нейното опазване
 • Възпитаване на положително емоционално отношение към горските животни

Вид: регламентирана, обучаваща

Дидактически материали: сюжетни картинки с изобразени  животни;

Методи: разказ, беседа, наблюдение;

 

Предварителна подготовка:

 • наблюдения в гората;
 • показани са цветни илюстрации и картини на горски животни;
 • прочетени са разкази за живота на горските обитатели;
 • заучени са песни и стихчета.

Очаквани резултати:

 • Описва познати животни и начин на хранене.
 • Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им.
 • Посочва грижите, които трябва да се полагат за животните.

 

Подготовка на учителя за ситуацията: Осигурено достатъчно обезопасено място, децата са седнали на столчета едно до друго, като образуват буквата  „П“.

 

Ход на ситуацията:....................