Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Днес България празнува. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Социален свят - 7 страници + илюстрации

Образователно ядро: Културни и национални ценности.

Тема: „Днес България празнува”.

Образователни цели:

  • Реализиране на проекти и изяви в ежедневна и празнична среда при съпричастност и коопериране.
  • Приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.

Задачи:

  1. Затвърдяване на знанията за празниците на българите и участие на българското население в почитане на празника.
  2. Овладяване на умения за оценка на поведение по време на национални празници.
  3. Овладяване на умения за обосноваване на дадена оценка или поведение;
  4. Разширяване на кръга от познания, доуточняване на представите за празниците;

 

Очаквани резултати:

Знания - има конкретни и обобщени представи за официални и национални празници като поведение на деца и възрастни; за етническа и национална принадлежност – своя и на другите, близки до него.

Умения - сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; самостоятелно организира обстановка за приложно-продуктивна и практическа дейност вкъщи и в детската градина; активно взаимодейства с другите; ориентира се в групови правила на комуникация и общуване и се самооценява; реагира адекватно на ситуации в общността; възприема еталони за общочовешки добродетели по примера на местни и национални герои.

Отношения - демонстрира интерес към събитията в близката среда – настроение на хора,техни очаквания; проявява уважение, отзивчивост, толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общности.

Основни представи: родина, национален празник, герои, признателност, гордост.

Дидактически средства: снимков материал подготвен от учителя; подходяща художествена литература; материали-картини.

Методически ход на ситуацията:................