Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Добрите думи. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 13 страници + илюстрации

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните

Тема: „Добрите думи“

Цел: Създаване на нагласа към осъзнаване на действия и постъпки на децата при взаимодействие с връстници и възрастни.

Задачи

  1. Осъзнаване и оценяване на действията и постъпките на децата в процеса на игровото взаимодействие в ежедневието.

      2.Осмисляне на значението на думите в процеса на общуване с връстници

  • съвместната практическа дейност.
    1. Овладяване на позитивни техники за справяне с конфликти; изграждане на неагресивни модели на поведение.

Очаквани резултати

Представи:

– детето има конкретни представи за елементарни норми на поведение в играта и общуването;

– детето има представи за начини на обръщение и молба към връстници и възрастни.

Умения:

– детето овладява начини на сътрудничество чрез обсъждане на възникна-ли ситуации в ежедневието;

– детето споделя своя гледна точка за взаимодействието деца–деца и деца–възрастни;

– детето реагира емоционално и разбира преживяванията на другите;

– детето овладява техники за преодоляване на негативни чувства и емоции; развиване на доброжелателност и емпатия.

Отношения:

– детето изразява отношение към негативни постъпки на децата в игровата дейност;

– детето демонстрира начално адекватно реагиране в критични проблемни ситуации;

– демонстрира отзивчивост и емпатия към околните, съпреживява прояви на грижа, доверие, благодарност.

Педагогическа технология

Форма: задължителна регламентирана ситуация – обучаваща и игрово-практическа ситуация.

Методи: разговор, анализ на ситуации, игра-драматизация, словесноди-дактическо упражнение, словеснологическа задача, дидактичноигрово упражнение, практическа дейност.

Средства: ситуационни игри (проиграване на случаи); симулация; драматизации; видеоматериали; МПИ „Две козлета, МПИ”Ало ало слънчице”

Интегративни връзки: български език и литература, музика, физическа култура, изобразително изкуство, конструктивно-технически и битови дейности.

Обстановка и материали – Хартиена торта от 10 парчета, мултимедия за презентиране на изображения (къщата на доброто, табло с емотикони, табло с правила за весела игра, постер с правила за” Къщата на доброто”), цветни топчета и конец , картонени кръгчета, флумастри и конец за „Как се чувствам днес”, карти с емоции.

 

Ход на ситуацията:................