Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Домашните животни. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект по образователно направление  „Околен свят“ за 3 група - 9 страници

 

Възраст на децата: трета възрастова група – 5-6 годишни

Водещо образователно направление: Околен свят

Водещо образователно ядро:  Светът на природата и неговото опазване.

Тема на ситуацията: Домашните животни

Вид на педагогическата ситуация: Според броя на участниците- фронтална; според начина на ситуиране във времето: регламентирана;

Методи, средства и похвати: нагледни средства, беседа, наблюдение.

Връзка с други образователни направления: БЕЛ, Математика, музика, конструиране и технологии.

Очаквани резултати: Описва домашни животни и начини на хранене;  Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение;

Ход на ситуацията:.............................