Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Домашни животни. за 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект по Околен свят - 11 страници

Издателство "Булвест 2000"

1.Тема: Домашни животни

2.Вид на урока:  За нови знания

3.Цели:

-Формиране на представа за домашните животни – имената им и техните малки.

-Изграждане на умения за различаване на животните, които живеят в дома, селскостопански и диви животни.

-Формиране на умения за изброяване на продукти, които се получават от различните селскостопанските животни.

4.Задачи:

4.1. Образователни:

-формиране на понятия и представи за домашни любимци, селскостопански и диви животни;

-формиране на умения да изброява, сравнява, групира, обяснява, назовава, проучва, изрязва, залепва;

-формиране на отношение да разбира необходимостта от полагане на грижи за домашните животни и да уважава правото на живот  на животните;

4.2.Възпитателни:

-възпитаване на любов към природата и животните;

5.Очаквани резултати:

-Учениците трябва:

  • да разпознават и назовават домашни любимци и селскостопански животни и техните малки;
  • да групират животните на домашни

любимци и селскостопански животни;

  • да изброяват грижи, които хората

полагат за домашните животни;

  • да изброяват продукти, които се получават от различните селскостопански животни;
  • да обясняват причините, поради които хората отглеждат домашни животни;

6.Методи на работа: словесни, нагледни, игрови.

7.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия.

8.Подходи: действен, практически, игрови.

Ход на урока:....................