Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Домашни любимци. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 2 възрастова група - 5 страници 

Програмна система: Изкуства „Аз съм в детската градина“

Образователно направление: Околен свят

Тема: Домашни любимци

Ядро: Светът на природата и неговото опазване

Цел:

- Възпитаване на децата към любов и грижливо отношение към домашните любимци;

- Формиране на представи за  характерните особености на различните животни;

  -Овладяване на речеви умения за участие в разговор по картина(назоваване на образи и действия)

 

Задачи:

  • Обогатяване и затвърдяване на знания за животинския свят;
  • Ориентиране в животинския свят, типичен за условията на средата , в която живее;
  • Овладяване на стратегии за осмисляне на ценността на „живото” в природата и ролята на човека като фактор за устойчиво развитие;
  • Развитие на речта
  • Да се научат да разпознават домашните любимци и да ги назовават.

 

Очаквани резултати:

  • Описва животни (тяло и негови части).
  • Познава основните жизнени потребности на животни от близката среда
  • Разбира необходимостта от грижа за животните.

 

Средства и материали:

Снимков материал, логически игри

Методи –беседа, обсъждане, илюстриране, игри.

Предварителна подготовка за занятието-материали за онагледяване-картинки, рисунки.

Подготовка на децата –наблюдение, участие в  дискусия

 

Ход на ситуацията:...............