Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Домашни любимци. за 3 възратсова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по ОН: Околен свят - 5 страници

Тема: „Домашни любимци“

Ядро: Светът на природата и неговото опазване

Цел:

- Възпитаване на децата към любов и грижливо отношение към домашните любимци;

- Формиране на представи за  характерните особености на различните животни;

  -Овладяване на речеви умения за участие в разговор по картина(назоваване на образи и действия)

 

Задачи:

  • Обогатяване и затвърдяване на знания за животинския свят;
  • Ориентиране в животинския свят, типичен за условията на средата , в която живее;
  • Овладяване на стратегии за осмисляне на ценността на „живото” в природата и ролята на човека като фактор за устойчиво развитие;
  • Развитие на речта
  • Да се научат да разпознават домашните любимци и да ги назовават.

 

Очаквани резултати:

  • Да имат конкретни и обобщени представи за външни и типични особености, основни потребности и поведенчески прояви на домашните животни;
  • Да сравнява и класифицира животните по зададени признаци;
  • Описва познати животни и начини на хранене.
  • Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение.

Средства и материали:

Снимков материал, логически игри

Методи –беседа,обсъждане,илюстриране,игри.

Предварителна подготовка за занятието-материали за онагледяване-картинки, рисунки.

Подготовка на децата –наблюдение, участие в  дискусия

 

Ход на ситуацията:.............