Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Животните и малките им. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 6 страници + илюстрации 

Тема: „Животните и малките им“

Ядро: Светът на природата и неговото опазване

Задачи:

  • Възприемане и сравняване на морфологичните признаци, поведенчески прояви, основни и специфични потребности на диви животни и тяхното потомство в природна местност ( гора ).
  • Изграждане на конкретни представи за природни ниши.
  • Осъзнаване на връзки между животните и тяхното потомство.
  • Възпитаване на положително емоционално-познавателно и оценъчно отношение към животинския свят.

Методи:

Фронтален, групов, индивидуален, диференциран

Средства:

Статив с картини,кът с горска поляна

Очаквани резултати:

  • Назовава познати животни и техните малки.
  • Има представа от многообразието на животински видове.
  • Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение.

 

ХОД НА СИТУАЦИЯТА:.............