Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Животните през различните сезони. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.
План-конспект по образователно направление: Околен свят - 10 страници + илюстрации

 

Тема: Животните през различните сезони

Ядро: Светът на природата и нейното опазване

Проблем за обсъждане: Животните през различните сезони

Цел на обсъждането: Развитие на логическото и образното мислене, като децата осъзнават някои причинно следствени връзки

Задачи:

1) Ориентиране в животинския свят, типичен за условията на средата, в която живее;

2) Овладяване на стратегии за осмисляне на ценността на „живото” в природата и ролята на човека като фактор за устойчиво развитие;

3) Обогатяване на знанията за животинския свят;

4) Изграждане на умения за откриване на съществените признаци;

5) Подобряване на паметта;

6) Развитие на речта;

7) Обогатяване на речника;

8) Да имат конкретни и обобщени представи за външни и типични особености, основни потребности и поведенчески прояви на животните; 

 

Методи:

Разказ на учителя, беседа, работа с графични пособия, работа с художествени текстове, работа с картини.

Понятия: природа, животни,

Предварителна подготовка:

Предварително организирани наблюдения.

 

Дидактически средства и материали: материали по темата (достъпни за възрастта справочници и енциклопедии), картини (календари със снимки на животни).

 

Очаквани резултати:

– Назовава животни през различните сезони.

– Проявява хуманно отношение към живите организми и полага грижи за опазването им.

 

Образователно съдържание:

Промените в околната среда водят до изменение във външния вид и начина на живеене на животните. В гората и полето през различните сезони някои от дивите животни променят козината си, а птиците-перата си; изменя се и начинът на живеене-тези от птиците, които не могат да се приспособят към измененията в природата, отлитат на юг, а други животни, като мечката, таралежа, гущерът, змията и др. заспиват зимен сън.

                       

ХОД НА СИТУАЦИЯТА:..........................