Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Животни. за 1 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на образователна ситуация по Околен свят за 1 група - 6 страници

Тема:  Животни

Образователно направление: Околен свят

Ядро:  Животински свят

Цели: Децата на възраст 3-4 г. да овладеят елементарни представи за  животните.

 Задачи: 

  1. Овладяване на умения да назовават животни;
  2. Овладяване на умения да описват характерни външни белези на животните;
  3. Овладяване на знания с какво се хранят домашните животни;

Дидактически материали: сюжетни картинки с изобразени  животни;

Методи: разказ, беседа, наблюдение;

Очаквани резултати: Децата да усвоят знания за  животните, да разпознават външните им белези и да знаят с какво се хранят.

Подготовка на учителя за ситуацията: Осигурено достатъчно обезопасено място, децата са седнали на столчета едно до друго, като образуват буквата  „П“.

 

Ход на ситуацията:..............