Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Живот на полюсите. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 4 възрастова група - 10 страници + илюстрации

Издателство – Изкуство

4 група

Педагогическа ситуация:

Образователно направление: Околен свят

Тема: Живот на полюсите

Образователно ядро: Светът на природата и неговото опазване

Задачи:

 • Познаване на животните обитаващи Северния полюс

Образователни:

 • Задълбочаване на знанията за природата и нейното опазване, знания с екологична насоченост.
 • Знания свързани с околния свят.

 

Развиващи:

 • Развиване на наблюдателността и съобразителността.
 • Развитие на чувствителност към опазване на околната среда.
 • Развиват емоционално-оценъчно отношение към природата.

 

Методи:

 • Наблюдение
 • Беседа
 • Обяснени
 • Фронтален метод (учителя работи с всички деца)

 

Похвати:

 • Указани
 • Пояснение
 • Игрови похвати
 • Касетофон с диск.

 

Средства:

 • Картина на всички животни, , касетофон с диск (песни).

 

Очаквани резултати:

 • Познава основни жизнени потребности на животни от отдалечени местности – полюси.
 • Има представа за многообразието на животинските видове.
 • Разбира и описва природозащитни инициативи за опазване на животните.

 

Ход на ситуацията:.................