Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Кой какво работи? за 1 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по Околен свят за 1 група - 7 страници

Образователно направление: Околен свят

Образователно ядро: Социален свят

ТЕМА:  Кой какво работи?

Цели:

Формиране представи за различните професии.

Възпитаване на уважение към професии свързани с опазването на хората

Подцели:

Развитие на чувство за уважение към труда на хората.

Формиране на качества за опазване необходимостта от труда и неговите блага.

ЗАДАЧИ:

Различават отделни професии.

Посочва характерните особености на професиите.

Разбират необходимостта от извършваната дейност.

Очаквани резултати:

Разпознаване и различаване на отделните видове човешки дейности.

Изпитват  емоционална удовлетвореност.

 

Методи и средства:

Методи – беседа, наблюдение, демонстрация, упражнение.

Средства – гатанки, картинки

 

Ход на ситуацията:......................