Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Кой какво работи. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 2 възрастова група - 10 страници 

Образователно направление: „Златно ключе“, 51 страница

Образователно направление: Околен свят

Тема: Кой какво работи

Ядро:

 • Самоутвърждаване и общуване с околните (СОО)
 • Социална и здравословна среда (СЗС)

Цел: Възпитаване в уважение на трудовата дейност на хората. Обогатяване и систематизиране на представите на децата за различните професии и значимостта на трудовата дейност на хората. 

Задачи:

Образователни:

 1. Затвърдяване и уточняване на знанията на децата за професиите на хората;
 2. Запознаване с различните професии;
 3. Формиране на впечатления за работата на всяка професия, формиране на умения за отговорно отношение;
 4. Запознаване с характерните особености на всяка от професиите;
 5. Активиране на детския речник: труд, професия, отговорност, заплата.

Възпитателни:

 1. Положително отношение към хората от различните видове професии, учтиво отношение към труда на възрастните, културно поведение

Методи: разказ, беседа, наблюдение, самостоятелна работа.  

Нагледни средства:

 • табло с картина „Децата помагат на възрастните”, „Познай професиите”, картини за индивидуална работа

Предварителна подготовка:

 • окачване на таблата на подходящо място, подреждане на играчките за играта „В магазина”

Очаквани резултати:

 • Детето изброява видовете професии и осъзнава тяхната значимост и знае инструментите с които си служат работещите в съответната професия.
 • Има представа за професиите на своите родители и за това, че работят, за да са полезни и да се грижат за семействата си.
 • Назовава отговорностите на близките си към него и своите отговорности към тях. Дава идеи за игра. Разбира функциите и предназначението на различни предмети и уреди.

 

Ход на занятието:...........................