Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Кой ме лекува. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 5.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 2 възрастова група - 4 страници 

Програмна система: Изкуства „Аз съм в детската градина“

Образователно направление: Околен свят

Тема: Кой ме лекува

Ядро: Социална и здравословна среда.

Цел: Обогатяване на представите за труда и професиите на хората .

Образователни задачи:

  • Обогатяване на представите за професиите на хората, използваните атрибути и типични действия.
  • Ориентиране в различни професии, насочени към здравето, безопастността, развлеченията, към облеклото и храната на хората .
  • Възпитаване на интерес, признателност и уважение към различните професии .

Очаквани резултати:

  • Има представа за професии от близката среда.
  • Разпознава ги и разказва за тях – облекло , инструменти.
  • Познава някои норми на поведение – връзки и взаимодействия .Показва уважение към труда и разбира значението му за хората .

Методи: беседа, разговор, упражнение .

Похвати: игрови похват .

Средства: инструменти на труда, картинки , познавателна книжка .

Интегративни връзки: игрова дейност.

 

Ход на ситуацията:......................