Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Нашата родина. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за 2 възратсова група - 7 страници 

Образователно направление: Околен свят

Програмна система: „Златно ключе“, 48 страница

Тема: Нашата родина

Образователна среда:

  • Културни и национални ценности
  • Самоутвърждаване и общуване с околните (СОО)
  • Социална и здравословна среда (СЗС)

Цели:         Формиране на ценностна система чрез актуализиране, обогатяване и осъзнаване знания, умения и отношения на децата за родно място, родина, нейните символи и забележителности, практическо осъзнаване на значението им и установяване на съществена връзка между децата от различни държави.

Задачи:

1)      Да имат обобщена представа за родно място, родина, столица, значими обекти и отличителни знаци - знаме, герб, химн и членството ни в Европейският съюз.

2)      Да засвидетелстват уважение и признателност към ценностната система на България, родолюбие.

3)      Да умеят свободно да общуват със свои връстници.

4)      Да осъзнаят думата приятелство, да си помагат, да се обичат, да бъдат като един екип.

Очаквани резултати:

  • Определя националността си.
  • Показва умения и готовност да се включи в честването на националния празник.
  • Ориентира се в българските символи – знаме, носии...
  • Разпознава битова и празнична среда.
  • Показва готовност за включване в национални празници.

 

Ход на ситуацията:........................