Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: На улицата. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 2 възрастова група - 7 страници 

Програмна система: „Златно ключе“, 52 страница

Образователно направление: Околен свят

Тема: На улицата

Ядро: Социална и здравословна среда

Цел: Трениране и затвърдяване уменията им да взимат решения, като участници в движението.

Задачи:

 • Запознаване с основни елементи от пътната среда: тротоар; улично платно; пешеходна пътека; светофар; основни пътни знаци.
 • Запознаване с основни правила за движение на улицата.
 • Изграждане на конкретни представи у децата за участниците в уличното движение: шофьори и пешеходци.
 • Пресъздаване правилата за движение и поведение на улицата в ситуативни игри.

Методи, похвати, средства – онагледяване, разговор, пояснение, презентация, подвижни игри.

Материали: дидактични табла по БДП; емблеми

Връзки с други ОН:

Интеграция с ОН/БЕЛ

Ядро – Свързана реч

Тема – „Малкият пешеходец“ – А.Жекова

Задачи: 1. Изпълнява изразително художествен текст.

Интеграция с ОН/Физическа култура

Ядро – ЕПДД,ИДД

Задачи: 1. Затвърдяване ходене и бягане в разпръснат строй.

 1. Развиване на внимание и съобразителност.

ПИ – „Светофари“

Очаквани резултати:

 • Познава някои правила за пресичане на улица.
 • Ориентира се в нагледна ситуация за уличното движение.
 • Възпитава се в задължително спазване на правилата.
 • Изброява основни елементи на улицата.
 • Знае къде се движат пешеходците, къде – превозните средства.
 • Знае улицата и нейните съставни елементи.
 • Разбира къде се движат хората и къде – превозните средства.
 • Назовава и разграничава: улица, тротоар, бордюр, платно, пешеходна пътека „зебра“.

 

Ход на ситуацията:.............................