Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Промени през зимата. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План конспект по  Околен свят за 1 клас - 9 страници

Тема на урока : Промени през зимата

Тип на урока : Урок за нови знания

Цели на урока :

 1. Разпознаване характерни промени в природата през различните сезони.
 2. Наблюдаване и констатиране промяна при различни явления и обекти от неживата и живата природа.
 3. Затвърдява, обогатява и систематизира знанията на учениците за характерни промени в природата през зимата.
 4. Обогатява познанията на учениците за трудовата дейност на хората през зимата.
 5. Формира умения за наблюдение, анализ, сравнение и обобщение на природата и трудовата дейност на хората през зимата.

Задачи :

 1. Ученикът разказва за труда на хората през различните сезони.
 2. Изброяване правила за поведение сред природата.
 3. Разказва за различни начини на оцеляване през зимата при различни животни.

Очаквани резултати:

 • Разпознава характерни промени в природата през зимата.
 • Разказва за труда на хората през зимата.

Методи: беседа, разказ, обяснение, наблюдение, работа с учебника, игрови метод.

Дидактически средства и материали : учебник, учебна тетрадка, стихотворения, гатанки, песни, картини, представящи промени през зимата, снимки на типични за сезона трудови дейности на хората, картини на промени през зимата

Ход на урока :...............

Литература:

 1. Околен свят за 1 клас. Издателство „Просвета“. Автори: Л. Найденова, Л. Зафирова, С. Лазарова. София, 2017.
 2. Книга за учителя по Околен свят за 1 клас