Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: "Транспортни средства". за 2 клас

Продажна цена Цена 7.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за 2 клас - 6 страници

Тема на урока: Транспортни средства.

 

Вид на урока: За усвояване на нови знания.

 

Тип на урока: Урок по околен свят

 

Цели и задачи на урока:

-Затвърдяване, обогатяване и систематизиране на знанията за различните транспортни средства.

-Разкриване и изясняване на връзките между особеностите на природната среда, местоположението на селището и транспортните средства, които се използват в него.

-Развитие на уменията за сравняване и формулиране на умозаключения и обобщения.

 

Основни представи и понятия: транспорт, транспортни средства.

 

Предварителна подгатавка:

а) на учителя – запознаване с темата и методическите изисквания от книгата за учителя, изготвяне на план – конспект; подготвяне на презентация за транспортните средства.

б) на учениците – набавяне на учебни пособия необходими за часа.

 

Методи, похватидискусия, съпоставяне на изгледи от миналото и днес.

 

Ход на урока:.............