Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Опазване на природата. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за 2 клас - 7 страници 

Издателство: Просвета, учебник, страница 46-47

Тема на урока: Опазване на природата

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели:

 • Демонстрира как се постъпва в опазване на природата, за да защити живота си и здравето на всички около себе си.

Задачи:

 • Изброява опасности за опазване на природата, които крият играта с огън, безобразното изхвърлянето на отпадъци.
 • Ориентира се в собствена система от знания свързани с правила за опазване на природата.

Методи при работа:

 • разказ;
 • обяснение;
 • беседа;
 • наблюдение;
 • работа с учебника;
 • игрови метод

Очаквани резултати:

 • Разграничава природозащитните действия на хората от дейностите с неблагоприятни последици върху околната среда.
 • Предлага дейности за подобряване състоянието на околната среда в своя град или село.


Ход на урока:...................