Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Опознавам селищата в България. за 2 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за 2 клас - 6 страници

Тема: Опознавам селищата в България

Вид на урока: За нови знания

Цели:

 1.Да придобият представи за видовете селища.

  1. Да откриват разликите между село и град.
  2. Да разбират ролята и предназначението на обществените сгради.

4.Да се запознаят с табелите по улиците и тяхната роля.

 Задачи:

Образователни: Формиране на знания за селищата и ролята им за живота на човека.

Възпитателни: Възпитаване на приемственост и толерантност.

Развиващи: Развитие на отговорно отношение и спазване на правила в определени сгради и не само.

 

Осигуреност за часа: нагледни материали, които  учителката показва на дъската. Работа с учебника.

Ход на урока:...........