Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Остров на приятелството. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на педагогическа ситуация по Околен свят за 4 възрастова група  - 6 страници

План-конспект на педагогическа ситуация: Околен свят

Проблем за обсъждане: Остров на приятелството

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните

Цел:

Стимулиране общуването между децата в групата (детската градина), взаимодействие и взаимопомощ

Вид на ситуацията:

Игрово- познавателна

Задачи:

  1. Запознаване с достъпни прояви на поведение на други деца като субекти с различна характеристика
  2. Развитие на положително емоционално отношение към другите деца
  3. Насочване към прояви на симпатия и доверие към връстниците
  4. Упражняване в етични норми на детското общуване

Методи на работа:

  • приказка,
  • беседа,
  • разказ,
  • обяснение.

         Средства:

  • илюстрации от приказка.

Вид на педагогическата ситуация: Планирана

Очаквани резултати:

1.Разбиране необходимостта от добрите взаимоотношения.


Ход на ситуацията:.....................