Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Отново у дома. за 3 възраствова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 9 страници + илюстрации

Тема: „Отново у дома“

Ядро: Светът на природата и неговото опазване

Цел: Обогатяване на знанията за различните прелетни птици

Образователна цел:

 • Ориентиране в животинския свят, типичен за условията на средата, в която живеят;
 • Осъзнаване на връзки и зависимости и техния закономерен характер.

Задачи:

 • Знания за промените в поведението на птиците;
 • Да имат представа за външните особености (части на тялото, форма, покритие, поведенчески прояви) на птиците;
 • Да имат представа за потребностите (вода, храна, среда на обитаване) на птиците

Образователни задачи:

 • Децата да изградят представа за конкретни представи за птиците от конкретната среда, техните основни части и поведенчески реакции през сезона.
 • Запознаване и възприемане на птиците и възпроизвеждане на външните им белези – крила, клюн, човка, покритие на тялото.
 • Да изградят представи за типичните места на обитаване на птиците (гнезда)

Методи, средства и похвати:

 • Разговор,
 • табло,
 • мултимедия,
 • части от пъзел;
 • игри.

Очаквани резултати:

 • Описва познати прелетни птици, характерните им особености и поведението им..
 • Посочва грижите, които трябва да се полагат за животни от близкото обкръжение.


Ход на ситуацията:....................