Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Пресичам безопасно. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 2 възрастова група - 7 страници 

Програмна система: „Златно ключе“, 59 страница

Образователно направление: Околен свят

Тема: Пресичам безопасно

Ядро: Социална и здравословна среда

Цели:

 • Затвърдяване на умения на  децата за правилно поведение на улицата, спазване на правилата и опазване на живота.
 • Стимулиране на познавателната активност.

Задачи: 

 • Затвърдяване на знанията за правилно и неправилно поведение на участниците в уличното платно и извън него;
 • Овладяване на умения за оценка на поведение на другите и самооценка на собствено поведение в уличните правила за участниците;
 • Овладяване на умения за обосноваване на дадена оценка или поведение;
 • Разширяване на кръга от познания, доуточняване на представите за правилно поведение на улицата;

Дидактически материали: илюстрации, светофар от подръчни материали/ картон, цветна хартия/ и пешеходна пътека от картон

Дидактически методи: разказ, беседа, наблюдение;

Очаквани резултати:

 • Познава правилата за пресичане на улицата.
 • Ориентира се самостоятелно в цветовете на светофара, като рисува.
 • Проследява и показва безопасен път до дома.
 • Усвоява червения цвят като забрана, а зеления – като разрешено.
 • Знае правила за пресичане без светофарна уредба.
 • Предвижда опасностите при пресичане на улица.
 • Изброява частите на детски велосипед и знае за какво служат.
 • Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела.
 • Кара с умерено темпо и пази равновесие при потегляне, движение напред и спиране.

 

Ход на ситуацията:..............