Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Природен календар. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 5.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 4 страници + илюстрации

Тема: „Природен календар“

Образователно ядро:

Светът на природата и неговото опазване

Цели на образователното ядро:

  1. Усъвършенстване на представата за неживата природа - небесни тела и природни явления.
  2. Експериментиране със свойствата на въздуха, водата, почвата, някои минерали и значението им за съществуването на животни, растения и човека в " Чиста природа".

 

Обобщена тема: Сезоните

 

Образователни цели:

  1. Експериментиране със свойствата на въздуха, почвата, някои минерали и значението им за съществуването на животни, растения и човека в "Чиста природа".
  2. Стимолиране на прояви за диференцирана активност към обектите в растителната природна среда.

 

Очаквани резултати:

- Разбира връзки в природата - сезонни промени.

- Разбира връзки в природните явления - поведение на хора, растения, животни в студено/топло време.

- Проявява насоченост на дейност и поведение към откривателството на промени в средата.

- Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните.

 

Ход на ситуацията:...........