Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Приятелството в живота на детето. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направените Околен свят - 9 страници

Образователна ситуация: преодоляване на конфликтно поведение

Образователно направление: Околен свят

Ядро: Общуване с околните и самоутвърждаване

Тема: „Приятелството в живота на детето”

Задачи:

 1. Изграждане на позитивно отношение към другите деца и желание за взаимодействие с тях.
 2. Стремеж към проява на доброжелателност, разбиране и съобразяване с връстниците.
 3. Осмисляне на ролята на личния опит при сътрудничество с другите.
 4. Активизиране на форми на речевия етикет чрез употреба на словесни етикетни изрази на вежливост.
 5. Спазване на безконфликтно приятелско отношение и поведение.

 

         Методи:

 • приказка,
 • беседа,

     Средства:

 • илюстрации от приказка,
 • Пластилин и дъска за индивидуална работа.
 • Медия с илюстрации от приказката „Принцеса Емили“.

Вид на педагогическата ситуация: Планирана

 

Предварителна подготовка:

 1. Предварителен прочит на цялата приказка „Принцеса Емили“
 2. Илюстрации от приказката „Принцеса Емили, нарисувани от деца от ПГ.
 3. Пластилин и дъска за индивидуална работа.
 4. Медия с илюстрации от приказката „Принцеса Емили“.
 5. Музикален фон с песни за доброто.

 

Описание на планираната ситуация:........................