Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: При лекар. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление : Околен свят - 4 страници + илюстрации

Ядро: Социална и здравословна среда.

Тема: „ При лекар “

Цел: Обогатяване на представите за труда и професиите на хората .

Образователни задачи:

1.Обогатяване на представите за професиите на хората, използваните атрибути и типични действия.

2.Ориентиране в различни професии, насочени към здравето, безопастността, развлеченията, към облеклото и храната на хората .

3.Възпитаване на интерес, признателност и уважение към различните професии .

Очаквани резултати:

1.Диференцирани представи за професиите в близко обкръжение – строител, лекар, полицай, учител, готвач .

2.Разпознава ги и разказва за тях – облекло , инструменти.

3.Познава някои норми на поведение – връзки и взаимодействия .Показва уважение към труда и разбира значението му за хората .

  1. Има представа за професии от близкото му обкръжение – лекар, медицинска сестра.

Показва познаване на правила на поведение на обществени места.

Методи: беседа, разговор, упражнение .

Похвати: игрови похват .

Средства: инструменти на труда , картинки , познавателна книжка .

Интегративни връзки: игрова дейност .

Ход на ситуацията :...........