Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Пролетна закачка. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 2 възрастова група - 5 страници 

Програмна система: „Златно ключе“

Образователно направление: Околен свят 

Тема: Пролетна закачка

Образователни ядра:

 • Светът на природата и неговото опазване
 • Социална и здравословна среда

Цел на обсъждането.

 • изграждане на представи за метеорологични явления (валеж, вятър, облачност);
 • обогатяване на знанията за неживата природа;
 • развитие на наблюдателността и любознателността;
 • да осъзнаят причинни връзки - влиянието на природните фактори върху живота и поведението на обекти от живата природа.

Задачи на обсъждането:

Познавателни:

 • знания за явленията валеж; вятър; облачност; роса.
 • затвърдяване на знанията за сезоните характерните особености за всеки сезон.

Възпитателни:

 • емоционално отношение към промените в неживата природа;
 • проявяване на интерес към откриване на връзки и зависимости в природната среда;

Развиващи:

 • овладяване на умения за наблюдаване на краткотрайни сезонни промени;
 • да разбират връзки в природните явления - поведението на животните и хората при ниски температури;
 • овладяване на умения за предпазване от неблагоприятни влияния на средата(адекватно поведение).

Използвани дидактични средства- картина с четирите сезона, стихче за пролетта, зелени листа от дърветата, клонки от дрян.

Очаквани резултати:

 • Познава типични признаци на времето в природна местност и в сезон.
 • Познава предвестниците на пролетта.
 • Ориентира се в нагледна проблемна ситуация.

 

Ход на ситуацията:..........................