Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Пролет. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 7 страници + илюстрации

Тема: „Пролет“

Образователно ядро:

Светът на природата и неговото опазване

Проблем за обсъждане:

- Пролет, здравей.

- Промените през пролетта.

Цел на обсъждането.

 • изграждане на представи за метеорологични явления (валеж, вятър, облачност);
 • обогатяване на знанията за неживата природа;
 • развитие на наблюдателността и любознателността;
 • да осъзнаят причинни връзки- влиянието на природните фактори върху живота и поведението на обекти от живата природа.

Задачи на обсъждането:

Познавателни:

 • знания за явленията валеж;вятър;облачност;роса.
 • затвърдяване на знанията за сезоните характерните особености за всеки сезон.

        Възпитателни:

 • емоционално отношение към промените в

неживата природа;

 • проявяване на интерес към откриване на връзки

и зависимости в природната среда;

        Развиващи:

 • овладяване на умения за наблюдаване на

краткотрайни сезонни промени;

 • да разбират връзки в природните явления-

поведението  на животните и хората при ниски

температури;

 • овладяване на умения за предпазване от

неблагоприятни влияния на средата(адекватно поведение).

Примерно, познавателно съдържание- „Днес, деца ще си разказваме за сезоните, какви промени настъпват през сезоните, какво е поведението на животните и хората при тези промени, как се роменят и растенията,времето как се променя през сезоните, защо някои цветя ги има само през сезона пролет,а през другите сезони-не и как се трудим ние хората през сезона пролет. Ще разкажем и за празните през пролетта-защо тогава идва Баба Марта.

 

Очаквани резултати:

Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните – зима, пролет.

Има представа от многообразието на растителни видове през пролет­та.

 

Използвани дидактични средства- картина с четирите сезона, стихче за пролетта, зелени листа от дърветата, клонки от дрян.

 

Ход на ситуацията:............