Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Промени през зимата. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят - 10 страници

Учебник по Околен свят за 1 клас. Автори: Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова. Издателство „Просвета 1945“

Тема на урока: Промени през зимата

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

  1. Разпознаване характерни промени в природата през различните сезони.
  2. Наблюдаване и констатиране промяна при различни явления и обекти от неживата и живата природа.
  3. Затвърдява, обогатява и систематизира знанията на учениците за характерни промени в природата през зимата.
  4. Обогатява познанията на учениците за трудовата дейност на хората през зимата.
  5. Формира умения за наблюдение, анализ, сравнение и обобщение на природата и трудовата дейност на хората през зимата.

Задачи:

  1. Ученикът разказва за труда на хората през различните сезони.
  2. Изброяване правила за поведение сред природата.
  3. Разказва за различни начини на оцеляване през зимата при различни животни.

Очаквани резултати:

  • Разпознава характерни промени в природата през зимата.
  • Разказва за труда на хората през зимата.

Методи: беседа, разказ, обяснение, наблюдение, работа с учебника, игрови метод.

Дидактически средства и материали : учебник, учебна тетрадка, стихотворения, гатанки, песни, картини, представящи промени през зимата, снимки на типични за сезона трудови дейности на хората, картини на промени през зимата

 

Ход на урока :