Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Професиите в детската градина. Открит урок. за 4 група

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Открит урок по Околен свят  за 4 възрастова група + илюстрации - 15 страници 

Образователно направление: Околен свят

Тема: Професиите в детската градина

Цел: Възпитаване в уважение на трудовата дейност на хората. Обогатяване и систематизиране на представите на децата за различните професии и значимостта на трудовата дейност на хората работещи в детската градина. 

Образователни цели:

 1. Опознаване на заобикалящата детето среда в единство, като се отчитат връзки и зависимости между обетите.
 2. Придобиване социални умения за общуване и социализация, култура на поведение и толерантно отношение.
 3. Изграждане представа за света на професиите в детската градина чрез наблюдаване на обекти в тяхната естествена среда и самостоятелна дейност.

 

Задачи:

Образователни:

 1. Затвърдяване и уточняване на знанията на децата за професиите на хората в детската градина;
 2. Запознаване с различните професии;
 3. Формиране на впечатления за работата на всяка професия, формиране на умения за отговорно отношение;
 4. Запознаване с характерните особености на всяка от професиите;
 5. Активиране на детския речник: труд, професия, отговорност, заплата.

Възпитателни:

 1. Положително отношение към хората от различните видове професии;
 2. Учтиво отношение към труда на възрастните;
 3. Културно поведение.

Методи: разказ, беседа, наблюдение, самостоятелна работа, игри.  

Игри:

 • „Довърши”.
 • „Топката хвани”
 • Телевизионно предаване за много добър директор на детска градина

Нагледни средства:

 • табло с картина „Децата помагат на възрастните”, „Познай професиите”, картини за индивидуална работа.

Предварителна подготовка:

 • окачване на таблата на подходящо място.

 

Очаквани резултати:

 • Детето изброява видовете професии на служителите в детската градина и осъзнава тяхната значимост и знае инструментите с които си служат работещите в съответната професия.
 • Имат знания за професиите в детската градина и закономерности, свързани с тях.

  

Ход на ситуацията:................