Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Професии. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление: Околен свят - 11 страници

Тема: Професии

Образователно ядро: Социален свят

Тип: За нови знания

Цел: Възпитаване в уважение на трудовата дейност на хората. Обогатяване и систематизиране на представите на децата за различните професии и значимостта на трудовата дейност на хората. 

Задачи:

Образователни:

  1. Затвърдяване и уточняване на знанията на децата за професиите на хората;
  2. Запознаване с различните професии;
  3. Формиране на впечатления за работата на всяка професия, формиране на умения за отговорно отношение;
  4. Запознаване с характерните особености на всяка от професиите;
  5. Активиране на детския речник: труд, професия, отговорност, заплата.

Възпитателни:

  1. Положително отношение към хората от различните видове професии, учтиво отношение към труда на възрастните, културно поведение


Методи: разказ, беседа, наблюдение, самостоятелна работа.  

 

Проблем за обсъждане: Най-добрата професия

 

Нагледни средства:

  • табло с картина „Децата помагат на възрастните”, „Познай професиите”, картини за индивидуална работа

Предварителна подготовка:

  • окачване на таблата на подходящо място, подреждане на играчките за играта „В магазина”

 

Очаквани резултати:

  • Детето изброява видовете професии и осъзнава тяхната значимост и знае инструментите с които си служат работещите в съответната професия.

 

Ход на ситуацията:................