Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Птиците – нашите приятели. Сивият Врабец. за 1 възрастова група

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на образователна ситуация по Околен свят за 1 група - 7 страници

Образователно направление: Околен свят

Образователно ядро: Светът на природата и неговото опазване

ТЕМА:  Птиците – нашите приятели.Сивият Врабец

Цели:

 1. Формиране представи за зимуващите птици.
 2. Възпитаване на желание за грижа и опазване на зимуващите птици.
 3. Различаване на подгрупата Птици и характерните им белези.

Подцели:

 1. Развитие на чувство за състрадание, грижа, обич, помощ.
 2. Формиране на качества за опазване на живата природа.

ЗАДАЧИ:

 1. Различават зимуващите и прелетните птици.
 2. Посочва характерните белези на врабчето.
 3. Децата да разберат нравственото качество доброта.

Очаквани резултати:

 1. Разпознаване и различаване поведенческите прояви на животни.
 2. Изпитват удоволствие от грижите към животните.
 3. Различава необходимостта за опазване на живата природа чрез грижа през зимата.

Методи и средства:

 1. Методи – беседа, наблюдение, демонстрация, упражнение.
 2. Средства – песен, хранилка, храна, снимки на зимуващи птици (врабче и гълъб).

Ход на педагогическата ситуация:............