Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Различни, но приятели. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Околен свят за 3 възрастова група - 8 страници 

Издателство: Чуден свят – 3 група

Познавателна книжка  - седмица 20, урок № 20/2

 

Образователно направление: Околен свят

Тема: Различни, но приятели

Образователно ядро:

 • Социална и здравословна среда
 • Самоутвърждавaне и общуване с околните

Цел:

 • Усвояване на правила на поведение и общуване.
 • Формиране на етническа толерантност у децата.

Задачи:

 • Обогатяване представите за характерните особености (расови) на другите деца по света.
 • Диференциране на представите за национална и етническа принадлежност - бит, фолклор, облекло, празници. Етническа толерантност.
 • Формиране на представи за правата на детето,

Методи:

 • Наблюдение
 • Беседа
 • Обяснение
 • Описание
 • Фронтален метод

Похвати:

 • Указание
 • Пояснение
 • Обобщение
 • Игрови похвати
 • Практически похвати – анализ

Очаквани резултати:

 • Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.

Ход на ситуацията:..................