Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: "Растенията около нас". за 2 клас

Продажна цена Цена 7.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за 2 клас - 6 страници

Тема на урока: Растенията около нас

Тип на урока:  Урок за нови знания

Цели на урока:

  1. Образователни
  • учениците да усвоят знания за растенията в най-общ план
  • да познава най-често срещаните растения – дървета, треви, храсти, необходими условия за развитие на растенията,
  • да прави разлика между градински и декоративни растения, познава органите на растенията и техниките функции.
  1. Възпитателни
  • учениците се възпитават в опазване на околната среда и любов към растенията.
  1. Развиващи – да се развият представите на учениците за растенията.
 

Методи на урока

         - беседа, обяснение, обсъждане, работа с учебника.

Нагледни средства

      -учебник,презентация.

План на урока:

     1.Видове растенията.

      2.Органи на растенията

  1. Условия необходими за развитието на растенията

Ход на урока:..................