Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Светът на растенията. Групи растения. 2 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по „Околен свят“ за 2 клас -  10 страници 

 

Учебна дисциплина: „Околен свят”

Глобална тема: ,,Природата около нас‘‘

Тема: ,,Светът на растенията. Групи растения’’

 1. Вид на урока - за нови знания
 2. Цели:
 • Усвояване обема на понятието растения чрез групите растения- дървета, храсти, тревисти растения, както и чрез групите диворастящи растения и растения, отглеждани от човека;
 • Усвояване съдържанието на понятията иглолистни и широколистни растения;
 • Формиране на умения за сравнение между дърво, храст, тревисто растение, между широколистно и иглолистно дърво;
 • Формиране на умения за наблюдения и извършване на опит с растения.

 

 • Очаквани резултати от обучението - знания, умения и отношения:
 • Групира растения според стъблата и вида на листата им;
 • Извършва опити с растения.
 • Отразяване на резултати от опити и наблюдения;
 • Представяне на резултати от собствени проучвания.

Компетентности като очаквани резултати от обучението:

 • Групира растенията според особеностите в стъблата на дървета, храсти и тревисти растения и според формата на листата - на широколисти и иглолистни;
 • Разграничава диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.

Понятия: дърво, храст, тревисто растение, широколистно растение, иглолистно растение, билка, диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.

 

Ключови компетентности:

 • Описва диворастящи растения и растения, отглеждани от човека;
 • Групира растенията по признаци - стъбла и листа; отразява резултати от опити с растения;
 • Обсъждане на съвместни действия за опазване на растителния свят.
 1. Междупредметни връзки:
 • Български език и литература;
 • Изобразително изкуство.

 

 • Методи, средства, похвати: разказ, беседа, презентация „Групиране на растенията“, работа с учебник и учебна тетрадка;

Материали:

 • Учебник по „Околен свят“ на издателство „Бит и техника”/Варна, 2017“ за II клас (стр. 24-25);
 • Учебна тетрадка по „Околен свят“ на издателство „Бит и техника”/Варна, 2017“ за II клас (стр. 15)

Структура на урока:............................