Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Сравняване домашни и диви животни. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Околен свят за 4 възрастова група - 8 страници

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Околен свят;

ТЕМА: Сравняване домашни и диви животни

ЦЕЛИ:

Образователни цели:

- Да се формира представа за многообразието на животинския свят;

- Да се разширят и затвърдят представите за животните около нас;

- Да се систематизират знанията за диви и селскостопански животни в населените места;

- Да се групират животните според местообитаването им;

Развиващи цели : Да се затвърдят уменията в децата да правят разлика между домашни и диви животни и да познават особеностите на двата вида;

ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ: игровопознавателна ситуация;

СТЕПЕНИ         НА   ПЕДАГОГИЧЕСКО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: възприемане, изпробване, изразяване;

ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ: , изображения на домашни и диви животни;

 

Ход на ситуацията:.................