Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Цвете в саксия. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление Околен свят за 2 възрастова група - 9 страници 

Бит и техника „Златно ключе“ - Страница - 39

Тема: Цвете в саксия

Ядро:

 • Светът на природата и неговото опазване
 • Самоутвърждаване и общуване с околните

Цели:

 • Натрупване на опит за отглеждане на цветя
 • Създаване на красота в битовата среда
 • Грижа за цветята

Образователни задачи:

 • Уточняване на представите за условията за развитие на растенията.
 • Формиране на познавателен интерес и любопитство.
 • Стимулиране на грижовно и отговорно отношение към растенията.

Очаквани резултати:

 • Разбира необходимостта от грижи за растенията.
 • Конкретни представи за познати стайни растения.
 • Динамични представи за промените и адекватни грижи за цветята.
 • Разбира различни условия за развитие и растеж на цветята.
 • Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им.
 • Проявява желание и готовност да се грижи за цветята у дома и в детската градина. 

Методически инструментариум:

 • Снимков материал /табло/, саксии с цветя, лейка.
 • Легенче с почва, лопатка, гребло.
 • Вода, найлонови престилки, ръкавици за избърсване на листата

Методи:

 • беседа,
 • разговор,
 • обяснение,
 • наблюдение

Похвати:

 • игрови похват.

Интегративни връзки:

 • Конструиране и технологии
 • Изобразително изкуство 

Ход на ситуацията:.............