Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Teмa: Природа и здраве. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по образователно направление:  Околен свят - 7 страници 

 

Образователно ядро: Растителен свят

 

Teмa: „Природа и здраве“

 

Проблем за обсъждане: здравето на хората

 

Допълнителни образователни направления: БЕЛ, Игрова култура, Музика, Изобразително изкуство

 

Цел на ситуацията: Изграждане на конкретна представа у децата за билките и придобиване на знания за някои билки – лайка, мащерка, кантарион, невен, здравец.

 

Задачи:

  • Да се даде информация на децата за някои видове билки и за значението им като лечебно средство за хора и животни.
  • Да се запознаят с начините за събиране и съхраняване на билките и значението им за здравето
  • Да се формира у децата желание за опазване на растенията и в частност – билките като лечебни растения
  • Затвърдяване уменията за интонационно диференциране на първия звук в думата
  • Да се затвърдят уменията за спазване на правила и ориентиране в пространството
  • Да се възпитава екологична култура и грижливо отношение към околната среда у децата

 

Средства и материали за реализиране на целта:

Методи: Нагледни – картина на разказа с рисувани помагала

               Словесни – беседа, разказ, игра

               Практически – самостоятелна работа на работни листове, апликиране

Похват: обяснение, указания, уточняващи и провокираши въпроси.

Дидактични средства:  табла, снимки,картонени животни, буркани със сухи билки – лайка, кантарион, мащерка, невен, свеж здравец, индивидуални работни листове за децата, медали, стереопорни чаши, лепило флумастери, цветна хартия.

 

Ход на ситуацията:...............