Razrabotki

План-конспект по Околен свят. Тема: Природен календар. 4 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 7 страници 

Педагогическа ситуация за детско експериментиране - разработена от детски учител. Предложени са и опити. 

Образователно направление: Околен свят

Тема: Природен календар

Образователно ядро: „Светът на природата и неговото опазване“

Цели на образователното ядро:

  1. Усъвършенстване на представата за неживата природа - небесни тела и природни явления.
  2. Експериментиране със свойствата на въздуха, водата, почвата, някои минерали и значението им за съществуването на животни, растения и човека в „Чиста природа".

Обобщена тема: „Сезоните“

Образователни цели:

  1. Експериментиране със свойствата на въздуха, почвата, някои минерали и значението им за съществуването на животни, растения и човека в „Чиста природа".
  2. Стимулиране на прояви за диференцирана активност към обектите в растителната природна среда.

Очаквани резултати:

- Разбира връзки в природата - сезонни промени.

- Разбира връзки в природните явления - поведение на хора, растения, животни в студено/топло време.

- Проявява насоченост на дейност и поведение към откривателството на промени в средата.

- Сравнява картината на времето чрез метеорологичните промени в сезоните.

 

Ход на ситуацията:....................