Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Буквите „Ж“ и „Ш“. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по писане за 1 клас - 8 страници + илюстрации

по БЕЛ – 1 клас

Тема на урока : Буквите „Ж“ и „Ш“

Тип на урока : Урок за затвърдяване на знанията

Цели на урока :
1. Правилна употреба на буквите „Ж“ и „Ш“.

  1. Затвърдяване на уменията за правописно писане и свързване на изучените ръкописни букви.

Задачи :
1. Допълване на пропуснати букви в думи.
2. Свързване правилно думи в изречение.
3. Попълване на игрословица.

Очаквани резултати:

  1. Ученикът да пише графически правилни буквите и свързването между тях.
  2. Пише собствени имена с главна буква.
  3. Проверява правописа на думи чрез други думи.
  4. Пише текст под диктовка.

Средства:

  • буквар;
  • учебно помагало по български език

Ход на урока :...........................

Литература:

  1. Буквар за 1 клас. Издателство „Просвета - Плюс“. Автор: П. Димитрова, Л. Ковачева, М. Бончева, Н. Петрова. София, 2017
  2. Книга за учителя по Български език и литература