Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Числото 6. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по математика за 1 клас - 10 страници + илюстрации

Глобална тема: Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане с числата до 10

Тема на урока: Числото 6

Вид на урока: за нови знания

Цели  и задачи на урока:

Образователни цели и задачи

 • Да се усвоят уменията от изписването на цифрата
 • Да усвоят учениците мястото на числата в числовата редица;
 • Да умеят да сравняват със знаците >  <  = .
 • Да умеят да поставят правилната цифра на празното квадратче.

Възпитателни цели и задачи

 • Възпитание на толерантност;
 • Възпитание на взаимопомощ;
 • Развиващи цели и задачи
 • Развитие на творческо мислене;
 • Развитие на логическо мислене;
 • Развитие на аналитико-синтетично мислене.

Методи:

 • Анализитко-синтетичен
 • Упражнения

Урок за нови знания

 • Демонстрация
 • Работа с учебно помагало и учебник
 • Аналитико – синтетичен метод

Основни термини: число, шест, по-голямо, по-малко, равно, числова редица

Основни дейности: наблюдение, сравняване, конструиране,

оцветяване, писане

Нагледни дидактически средства: реални обекти, модели на реални обекти, илюстрации, схеми.

ХОД НА УРОКА:.....................

Използвана литература:

 • Учебник по математика за 1 клас и Учебна тетрадка номер 1: издателство: „Питагор“ – 2017 г. , с автори: Иванка Минчева и Мима Димитрова. 
 • Книга за учителя по математика за 1 клас. Издателство „Питагор“.