Razrabotki

План-конспект по Физическа култура. Тема: Подскоци, лазене, ходене - за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по образователно направление: Физическа култура - 8 страници 

Тема: Подскоци, лазене, ходене

Образователно ядро: Физическа дееспособност

Задачи:

 • Формиране и развитие на двигателни умения – подскоци, лазене, ходене.
 • Лазене от колянна опора в коридор
 • Подскоци с два крака с придвижване
 • Развиване на динамичните показатели издръжливост, координация и гъвкавост.
 • Слушане на музика.
 • Игри, които спомагат за интелектуалното, нравственото, естетическото развитие на децата.
 • Създаване на навици за спорт и движение.

 

Методи:

 • показ
 • станционен метод
 • упражнения

 

Похвати:

 • беседа
 • обяснение
 • повторение

 

Средства:

 • подвижни игри,
 • дидактични игри,
 • упражнение

Материали:

 • топки,
 • торбички,
 • обръчи,
 • кошове,
 • пътни знаци - основни (светофар, пешеходна пътека, деца, тунел и др.) за всяко дете и статични пътни знаци

 

Интегриране с други образователни направления:

 • Интеграция с ОН Околен свят

ОЯ: Социална и здравословна среда

Задачи:

1) Изграждане  на  представи у децата за безопасно поведение по пътищата.

2) 3атвърдяване и разширяване представите за някои пътни знаци - забранителни и предупредителни

 • Интеграция с ОН Математика

ОЯ: Равнинни фигури

Задачи: 1) Създаване на умения за откриване на геометричните фигури - кръг и триъгълник в композиция в двумерното пространство

 

Ход на ситуацията:...................