Razrabotki

План-конспект по Физическо възпитание и спорт. Тема: Празник на спорта. за 3 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План конспект  на урок по Физическо възпитание и спорт за 3 клас - 5 страници 

Издателсвто: Просвета

Тема: Празник на спорта - приложение в игровата дейност

Вид на урока: Урок с подвижни игри и лека атлетика

Цели на урока:

  1. Усвояване на спортна рутина.
  2. Комплексно развитие на двигателните качества
  3. Овладяване на практически умения и навици

 Задачи на урока:

Образователни:

  1. развиване на равновесна усетливост ;
  2. формиране на умения за запазване на устойчиво положение на тялото при статични и динамични равновесни упражнения;
  3. развиване на двигателни и психични качества, необходими за овладяване на техниката на прескока - бързина, отскокливост, смелост, координация и ориентация

Възпитателни:

  1. Възпитаване на любов към спорта;
  2. Възпитаване на увереност в собствените сили и умения;

Оздравителни:

  1. закаляване на организма;
  2. формиране на здравно-хигиенни навици при реализиране на тази дейност и убеденост в ползата от нея за укрепване на здравето

Уреди и пособия: топки, стойки;

Място на провеждане: Физкултурен салон

Клас: трети

Времетраене: 40 мин.

Ход на урока: ....................

/Таблично представяне на урока/