Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Гласни звукове / А, Ъ, О, У, Е, И/. за 1 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по четене за 1 клас - 12 страници + илюстрации

Издателство "Просвета"

Тема: Гласни звукове  / А, Ъ, О, У, Е, И/

Вид на урока:  Обобщение на гласни  звукове /А, Ъ, О, У, Е, И/

Тип на урока: Урок по четене

Цел на урока: Усъвършенстване на умения за откриване на всички гласни звукове / А, Ъ, О, У, Е, И/ в различни позиции в думата. Отделяне на срички в думата. Развитие на комуникативно речеви умения у децата и обогатяване на речевия запас.

Задачи:

  • Образователни: Затвърдяване на всички гласни звукове, откриване на звуковете в различни позиции на думите.
  • Развиващи: Развиват се психичните процеси мислене, въображение и памет.
  • Възпитателни: Възпитание на правилно поведение при общуване.

Методи: Разказ, беседа, наблюдение.

Средства: буквар, илюстрации на картинки, мултимедия,  модели на думи, сини квадратчета от хартия, необходими за звуков анализ на думите; червени квадратчета с изобразени гласни  звукове, необходими за звуков анализ на думите.

Похвати: Интониране на думи, откриване на гласните звукове в различните думи. Определяне на сричките в думите и отбелязване на сричките с дъгички.

Общи форми на обучение: Индивидуална, фронтална;

Очаквани резултати: Учениците да открият гласните звукове в думата, позицията на гласния звук в думата и след това броя срички . Да затвърдят познанията си за гласните звукове, да ги изговарят. Учениците да образуват изречения с думите.

Ход на урока:................