Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Звук и буква Ш. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по четене за 1 клас - 7 страници

Тема: Звук и буква Ш

Тип на урока: за нови знания

Цел на урока:

 • Изграждане на представи за звук и буква Ш.
 • Да се формират умения за разпознаване на звук Ш и неговата главна и малка печатна буква.
 • Да се усъвършенства умението за четене на затворени и отворени срички, думи и текст.
 • Усъвършенстване на уменията за звуков анализ на думи и формулиране на умения за четене чрез догадка по буквен метод.
 • Усъвършенстване на четивната техника.
 • Развитие на свързаната реч на учениците.

 

Задачи: 1. Образователни:

 • Актуализиране на уменията за правилен изговор на звук „Ш”;
 • Актуализиране на знанията за буква „Ш” – печатна и ръкописна, главна и малка;
 • Затвърдяване на уменията за четене и писане на буква „Ш”.
 1. Възпитателни:

      - Формиране на интерес и положително отношение към четенето и писането;

      - Формиране на стремеж към правилно звукопроизношение;

- Овладяване на умения за красиво, четливо и правилно изписване на буквите

 1. Развиващи:

       -  Развиване на речта, кръснописните умения, вниманието, въображението.

 

Очаквани резултати:

 • Разпознава звук Ш и го определя като беззвучен съгласен звук.
 • Открива изучавания звук Ш в различни позиции в думата и прави звуков анализ.
 • Умее да чете буквени модели по догадка.
 • Умее да чете срички, думи и текст.
 • Осмисля смислоразличителната роля на ударението в думата.

Понятия: малка и голяма печатна буква Ш.

Методи:

 1. Словесни – разказ, беседа;
 2. Работа с учебника;
 3. Упражнение;
 4. Нагледни – схеми и модели.

 

Ход на урока:...............

 

Литература:

 1. Буквар за 1 клас. Издателство „Просвета - Плюс“. Автор: П. Димитрова, Л. Ковачева, М. Бончева, Н. Петрова. София, 2017
 2. Книга за учителя по Български език и литература