Razrabotki

План-конспект по Човекът и обществото. Тема: Българите в османската империя. за 4 клас

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Човекът и обществото за 4 клас - 5 страници

Издателство Просвета -  София

Тема: "Българите в османската империя"

Вид на урока: За нови знания

Тип на урока: По Човекът и обществото

Цели:

- Учениците да се запознаят с живота на българите в османската империя.

-Запознаване с управлението и живота на османците.

Задачи:

Образователни:

-да се усвоят знания за живота на българите в османската империя;

-да се усвоят знания за живота и управлението на османците;

-учениците да се запознаят с мюсюлманската религия, свещената книга на османците;

Възпитателни:

-да се стимулира интересът на учениците към българската история;

-възпитаване в толерантност и приемане на другите религии;

Развиващи:

-обогатяване знанията на учениците;

Методи на работа: беседа.

Средства: учебник, учебни помагала, допълнителна литература.

 

Ход на урока:.............